Účetnictví - ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.

ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Účetnictví

Daňová evidence

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:
· vedení peněžního deníku
· vedení knihy pohledávek a závazků
· vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
· zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
· tisk konečných verzí zpracovaných knih
· zpracování účetní závěrky

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář také tyto služby:
· vedení skladového hospodářství
· tisk faktur
· provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
· provedení inventarizace investičního majetku
· zpracování knihy jízd
· zpracování knihy denních tržeb
· pravidelný svoz dokladů

Účetnictví

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:
· zpracování účetní osnovy
· zaúčtování všech účetních dokladů
· vedení účetního deníku
· vedení hlavní knihy
· vedení pokladní knihy
· vedení knih pohledávek a závazků
· sledování sald jednotlivých účtů
· vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
· zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
· tisk konečných verzí zpracovaných knih
· zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář také tyto služby:
· vedení skladového hospodářství
· tisk faktur
· provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
· provedení inventarizace investičního majetku
· zpracování knihy jízd
· zpracování knihy denních tržeb
· pravidelný svoz dokladů
· zpětná rekonstrukce účetnictví

Účetní poradenství

Dohled nad klientem
· dohled nad finančním účetnictví klienta
· dohled nad mzdovým účetnictví klienta
· dohled nad činností a personálním rozvojem ekonomických pracovníků klienta
· zpracování nebo dohled nad zpracováním daňových přiznání a jiných účetních výkazů
· informování klienta o blížící se termínech
· seznamování klienta se změnami v právním předpisech
· dohled nad skladovým účetnictví klienta
· zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace dokladů atd.)
· tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
· zpracování účetního rozvrhu klienta
· tvorba sestav poskytujících v relevantní podobě ekonomické informace na základě vedeného účetnictví

Zpracování účetních podkladů
· zpracování závěrky daňové evidence (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů)
· zpracování závěrky účetnictví ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
· zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelských záměrů

Kontrolní činnost, rekonstrukce účetnictví
· kompletní kontrola zpracovaného finančního účetnictví
· namátková kontrola zpracovaného finančního účetnictví
· kontrola podaných daňových přiznání
· kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
· kontrola podkladů, na jejimž základě bylo zpracováno účetnictví
· rekonstrukce finančního účetnictví
· kompletní a namátková kontrola mzdového účetnictví
· rekonstrukce mzdového účetnictví


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky