Personalistika a mzdy - ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.

ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Personalistika a mzdy

  
Personalistika a mzdová agenda

Předmětem této službě jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:
· přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
· přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
· měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
· zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
· zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
· čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům
· průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
· zpracování a vedení mzdových listů
· vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
· zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
· zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
· zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
· zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
· odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
· zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
· odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven

V případě zájmu klienta poskytuje kancelář tyto služby:
· zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
· zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
· zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
· vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a mezd
· vypracování pracovních smluv a dohod
· vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky