Daňové poradenství - ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.

ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Daňové poradenství

Daňové konzultace

Předmětem této služby mohou být při standardním rozsahu tyto činnosti:
· komplexní posouzení daňové situace klienta
· posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
· komplexní  daňová péče o klienta - zpracování všech druhů daňových přiznání  klienta, příp. jeho společníků, dceřinných společností
· upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
· daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
· aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
· daňová  optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech  legálních prostředků
· daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
· vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů ( pro interní a externí použití )
· revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy

Zastupování před úřady

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:
· zastupování před finančním úřadem na základě plné moci
· finanční úřad komunikuje výhradně s daňovým poradcem
· všechna podání podává, kontroluje a podepisuje daňový poradce
· za všechny úkony ručí daňový poradce
· všechna jednání s finančním vede daňový poradce
· zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
· zpracování odvolání a jiných opravných prvků při řízení FÚ s klienty
· konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
· odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. června
· zastupování před jinými úřady na základě plné moci (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)
· zastupování při kontrolách ostatních úřadů,  příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů (sociální správa,  zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)

Zpracování daňových přiznání

Předmětem této služby jsou tyto činnosti:
· zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob Přiznání je zpracováváno na základě
· účetnictví vedeného naší firmou s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání,
· zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví,
· pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.
· Součástí  zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh,  vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování  podkladů pro zveřejnění účetní závěrky. Cena se pohybuje v rozmezí 5000 -  15000 Kč dle rozsahu poskytnutých služeb.
· zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob Přiznání je zpracováváno na základě
· účetnictví vedeného naší firmou s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání,
· zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví,
· pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání.
· Součástí  zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a  zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k  dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní  pojištění. Cena se pohybuje v rozmezí 2000 - 10000 Kč dle rozsahu  poskytnutých služeb.
· zpracování  přiznání k dani z přidané hodnoty Přiznání je zpracováváno výhradně na  základě účetnictví vedeného naší firmou s plnými zárukami za účetnictví i  daňové přiznání. Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů  pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost). Cena se  pohybuje v rozmezí 500 - 1000 Kč dle rozsahu poskytnutých služeb.
· zpracování přiznání k dani silniční
Přiznání je zpracováváno na základě "velkých" technických průkazů  automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém  průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky